Värmecentralen

Här kommer en rapport om arbetet med värmecentralen:
– Arbetet går sakta framåt,något försenat, men börjar nu komma så långt att vi planerar att på måndag den 29 oktober börja driftsätta de nya värmepumparna och koppla över dem för varmvatten och värmeproduktion, säger ordförande Staffan Forsberg.
– Det innebär att vi måndag den 29 oktober mellan ca. 10.00 – 14.00 kommer att få avbrott i varmvatten-och värmeproduktion. Vår reserv om något skulle gå fel är oljepannan som kan producera varmvatten och värme.
– Den nya oljepannan är i drift, den går bra efter en del uppstartsproblem.
– Jag återkommer med SMS meddelande på fredag eftermiddag efter vårt avstämningsmöte med Vattenfall och bekräftar eller ändrar måndagens planerade ombyggnad.
Hälsar Staffan

Projekt Ekerövallen

Som väl alla vet ska den tidigare idrottsplatsen vid Jungfrusundsvägen bli ett nytt bostadsområde med ett 50-tal kedjehus. Här kommer lite information från byggansvariga:

Ekerö kommun och Roslagsvatten ansvarar för utbyggnad av lokalgator och VA innan arbetet med bostadsområdet startar. I projektet ingår även förläggning av el och fiber,flytt av befintliga ledningar,nya angöringsytor till befintliga förskolor,mm

Roslagsvatten har projektledaransvaret och planerad byggstart är hösten 2018.
Färdigställande är beräknat till kvartal 4 2019.

I samband med utbyggnaden kommer en del sprängningsarbeten att utföras.
PE Projektengagemang har utfört en riskanalys med kontrollprogram avseende vibrationsalstrande arbeten.

I de fall PE Projektengagemang behöver syna era byggnader in-och utvändigt före vibrationsalstrande arbete utförs så kommer de kontakta er under den närmaste veckorna.

Frågor och kontakt,
Om du har frågor kring arbetet på Ekerövallen är du välkommen att höra av dig till oss.

E-post: henrik.jansson@roslagsvatten.se
Telefon: 08- 580 209 89

Senaste nytt om värme och varmvatten

Det ser ut som att vi hittat och löst problemet med varmvattnet.
I stället har vi fått  problem med värmen. Det finns inget samband mellan produktionen av varmvatten och värmen.
Värmen produceras från en nyinstallerad oljepanna. Pannan har stannat ett antal gånger av okänd anledning.
– Servicefolk arbetar med problemet och jag hoppas att dom  löser det snarast, säger ordförande Staffan Forsberg.