Inbrott i området

Vi har i dag haft ett inbrott i ett hus i området. Tjuvarna bröt sig in genom entrédörren mitt på ljusa dagen och gick sen in i huset – hur mycket som stulits och förstört är inte klart när detta skrivs. Många hus i området har äldre dörrar som inte bjuder så stort motstånd mot brytningar, men inte heller en modern och robust dörr – som i det här fallet – stoppar tjuvarna.
Låt oss hjälpas åt att vara vaksamma mot misstänkta personer och bilar i området.
När porten till gården är stängd gör det möjligt för tjuvarna att arbeta utan att bli sedda utifrån gränden. Många boende ställer därför upp sina portar när de åker bort. Om man gör det kan det vara bra att informera grannarna så att de kan reagera på misstänkta förändringar. Vaksamma grannar är en viktig del i kampen mot inbrott!
Ansvarig för grannsamverkan i Hummelvreten är Jerry Borg, tel 070-5683699

Polisen tipsar:
Stöldbegärlig egendom som stjäls är pass, pengar, smycken, guld/silver och elektronik.
OBS!
Förvara INTE bilnycklar, plånbok i hallen, i jacka eller i handväska.
Fortsätt att vara noga med vaksamheten i era grannsamverkansföreningar nu under sommaren!
Titta till varandras hus. Larm avskräcker.

Kontakt med polisen:
114 14 Icke akuta situationer och för kontakt med personer i ditt närpolisområde
112 Under pågående brott eller i annan akut situation. Notera signalement, bilnummer etc. Om möjligt fotografera t.ex. med telefonen. Möt tillkallad polis.
010-569 902 21 tipstelefon (iakttagelse gällande inbrott)

Vår nya styrelse

Här kommer en bild på vår nya styrelse. Ledamöternas funktioner är följande: Ordförande Staffan Forsberg, vice ordförande Lena Holst, ekonomiansvarig Vera Westling, sekreterare Lisbeth Stavegren Franzén, ledamot och ansvarig för yttre underhåll Mats Glimster och suppleant med ansvar för planteringar mm Anna-Lena Faléus.

Fr v, stående: Mats Glimster, Lena Holst, Staffan Forsberg, Inga-Lisa Östman (sammankallande valnämnden), sittande: Vera Westling, Lisbeth Stavegren Franzén, Anna-Lena Faléus.

Sand mot halkan

Som ni säkert har märkt har vår väghållare lyckats väl med att röja snö och sanda i området. Men var försiktiga! det är omöjligt att undvika att det blir ställen där det är livsfarligt halkigt. Och så har vi våra egna infarter och vägar som vi själva måste halkbekämpa. Till det kan man som vanligt hämta sand vid sandfickan intill traktorgaraget vid norra parkeringen.

Stölder i området

Vi har haft påhälsning av bränsletjuvar på östra parkeringen som slangat bränsle från ett antal bilar.
Efter branden på norra parkeringen i november står i princip bara 1- 2 bilar ute vilket försvårar åverkan,stölder etc.
Det är en bra åtgärd att ställa in sin bil i garaget.
Vi lever tyvärr i ett samhälle där det är tvunget att skydda sina ägodelar så gott det går.
Jag fick idag (1 februari) information från radhusområdet vid kommunalhuset att det varit inbrott där.
Staffan, ordförande