Svaret på vår enkät

I vårbrevet frågade styrelsen om intresset för några av de förslag vi fått från boende.
27 svar kom in och intresset fördelade sig så här:

  Fixartjänster 11
  Bouleturnering 10
  Bilpool 6
  Handarbetscirkel 5
  Bokcirkel 2
  Laddstolpe 3

Fixartjänster
Fixartjänster är småjobb hemma som man behöver ett handtag med. Observera att snickeri och byggjobb inte är fixartjänster. Kontakta Bernt Andersson, 076-807 01 74. Gör upp direkt med Bernt om ersättningen. Bernt bor på Bandygränd och är redan igång med ett fixaruppdrag – transport av grovsopor till Skå återvinning. Han kör ungefär en gång i veckan. Ring honom om du vill ha hjälp.


Bouleturnering

Väldigt roligt att Hummelvretens bouleturnering ser dagens ljus! Du som anmält intresse kommer att bli kontaktad av den som håller i turneringen.

Bilpool

Tyvärr räcker inte vårt intresse för bilpool till för något av bilpoolsföretagen. Tydligen är det även så att det krävs att företag finns i närheten och att dessa skriver avtal med bilpoolen för att det ska bli lönsamt för den att ställa ut en bil. Privatpersoner som vi räcker inte för att beläggningsgraden ska bli tillräckligt hög. Så tanken på Hummelvretens bilpool får vila tills förutsättningarna ser annorlunda ut.
Men, det finns en annan väg att gå om man vill hyra bil lite billigare. Eller hyra ut sin bil och få in lite till de fasta kostnaderna. En delningstjänst, Snappcar, finns sedan 2011. Att bli medlem i den innebär att man kan hyra en privatbil per dag och även hyra ut sin egen bil när man inte behöver den. Bilen är under uthyrningen helförsäkrad genom Länsförsäkringar. Kolla på Snappcar.se

Handarbetscirkel

Troligen kommer en handarbetscirkel igång i höst. Du som anmält intresse kommer att bli kontaktad av Liisa Ödén Vento. Det finns plats för fler, hör av dig om det låter intressant.

Erbjudande om sotning

Flera hummelvretsbor har fått telefonsamtal (en del påstridiga) från företag som erbjuder sotning och rengöring av imkanaler – ett exempel är företaget “rena villor”. Företaget rekommenderas inte av samfälligheten.

Det som enligt lagen om skydd mot olyckor måste sotas och rengöras regelbundet är eldstäder, värmepannor och imkanaler i storkök.
För rengöring av imkanaler och köksfläkt över elspis finns dock inga lagkrav, även om det förstås är bra med en regelbunden rengöring – detta kan man dock utföra själv eller själv välja sotningsföretag att anlita. Även om man inte är skyldig att anlita sotare för att hålla imkanaler rena är det viktigt att man håller framför allt utloppet från köksfläkten fri från fett och att man regelbundet tvättar ur fläktens fettfilter för att minska risken för brand.

Ekerö kommun är medlem i Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) som ansvarar för sotningsverksamheten. De som sotar i Ekerö kommun är Skorstensfejarna LJ AB. Telefon till sotningsdistriktet är 010 495 21 60. Kommunens information finns här

Vägarbeten på Hummelvretsvägen

Vår ordförande Staffan Forsberg rapporterar om verksamheten på Hummelvretsvägen:
-Jag har idag träffat ansvariga från Roslagsvatten och diskuterat arbetena.
Arbeten medför stora störningar för i första hand de som bor på Bollgränd nedre genom att många bilar genar genom gränden i hög fart. I morgon kommer Roslagsvatten att lägga ut farthinder i Bollgränd nedre samt sätta upp förbudsskyltar “Genomfart förbjuden” i bägge ändar av gränden.
Därefter gör vi  en förnyad utvärdering med förhoppningen att det  har blivit bättre, om inte får vi hitta alternativa lösningar.
Arbetet fram till Humlegränd pågår ca. 3 veckor till. Därefter får vi flytta farthindren etc. till Bollgränd övre då risken är stor att det blir en ny genomfartsgränd.

Staffan Forsberg

Asfaltering

Asfaltering av norra parkeringen och del av Humlegränd kommer att ske den 14-15 maj samt målning av linjer på norra parkeringen den 17 maj.
Detta innebär avstängning av del av norra parkeringen med färre P-platser som följd och begränsad tillgång till garagen.
Vid behov kan våra övriga parkeringar användas.

Värmecentralen

Tisdag den 14:e maj kommer Vattenfall att genomföra några större ombyggnader
på vårt varmvatten-och värmesystem. Avstängningen planeras mellan kl. 10.00 – 15.00.
En påminnelse skickas ut via SMS under måndagen den 13 maj till de som lämnat sitt mobilnummer.

Inbrott i området

Vi har i dag haft ett inbrott i ett hus i området. Tjuvarna bröt sig in genom entrédörren mitt på ljusa dagen och gick sen in i huset – hur mycket som stulits och förstört är inte klart när detta skrivs. Många hus i området har äldre dörrar som inte bjuder så stort motstånd mot brytningar, men inte heller en modern och robust dörr – som i det här fallet – stoppar tjuvarna.
Låt oss hjälpas åt att vara vaksamma mot misstänkta personer och bilar i området.
När porten till gården är stängd gör det möjligt för tjuvarna att arbeta utan att bli sedda utifrån gränden. Många boende ställer därför upp sina portar när de åker bort. Om man gör det kan det vara bra att informera grannarna så att de kan reagera på misstänkta förändringar. Vaksamma grannar är en viktig del i kampen mot inbrott!
Ansvarig för grannsamverkan i Hummelvreten är Jerry Borg, tel 070-5683699

Polisen tipsar:
Stöldbegärlig egendom som stjäls är pass, pengar, smycken, guld/silver och elektronik.
OBS!
Förvara INTE bilnycklar, plånbok i hallen, i jacka eller i handväska.
Fortsätt att vara noga med vaksamheten i era grannsamverkansföreningar nu under sommaren!
Titta till varandras hus. Larm avskräcker.

Kontakt med polisen:
114 14 Icke akuta situationer och för kontakt med personer i ditt närpolisområde
112 Under pågående brott eller i annan akut situation. Notera signalement, bilnummer etc. Om möjligt fotografera t.ex. med telefonen. Möt tillkallad polis.
010-569 902 21 tipstelefon (iakttagelse gällande inbrott)