Karta över Hummelvreten

Fastighetsgränser och kvarter

På kartan kan vi till exempel se hur fastigheterna är grupperade i kvarter (A-R) och var samfälligheten har sina yttre gränser.

Hummelvreten Ytor och gränser

Hummelvreten – Ytor och gränser