Området

Hummelvreten byggdes 1967-68 och har sedan uppförandet varit ett av Ekerös mest eftersökta områden att bo i.

Hummelvreten består av 150 enplans radhus i vinkel med atriumgård, byggda längs bilfria gränder. Husets fasad består av tegel och trä, där teglet ska vara vitt och träöverdelen (takfoten) svartmålad (även innergården). Taken har takpapp, svart eller grå. Träfasaden på innergården kan målas i valfri färg. Porten/planket kan förändras och målas i valfri färg. Grundsockeln kan målas i diskret färg. Vid varje hus finns ett förråd.

Husen är låga för att ge området sin särprägel. Vi sätter därför inte upp något på våra tak som stör allmänintrycket.

Garage finns i längor i områdets periferi. Husen är omgivna av stora grönområden med gräsytor, planteringar och träd. I områdets mitt finns Torget med planteringar och en större lekpark. I områdets norra del finns också en mindre lekpark.

Området har alltid haft ett gott rykte. Ett barnvänligt område, som är lika vänligt för dem vars barn flugit ut. Kort sagt alla generationer trivs i Hummelvreten. Målet är att det ska så förbli.