köpa hus i Hummelvreten

Välkommen till Hummelvreten!

Hummelvreten byggdes 1967-68 och har sedan dess varit ett av Ekerös mest eftersökta områden att bo i. Husen är välplanerade och passar såväl barnfamiljer som äldre vars barn lämnat boet. Trädgårdarna är lagom stora för att vara lättskötta, gången ut till gränden ganska kort och lätt att skotta, staket och grindar erbjuder avskildhet när så önskas. Det är lätt att trivas i Hummelvreten.

Hummelvreten är en välskött samfällighetsförening med god ekonomi, trots att en del mycket stora investeringar gjorts de senaste åren. Månadsavgiften är relativt låg men täcker ändå det mesta av det vi behöver. Samfälligheten sköter värme, vatten och sophämtning. Entreprenörer tar hand om våra gröna ytor, såväl som plogar och sandar på vintern. Vi har fem stationer för hushållssopor och egen källsortering vid värmecentralen. Varje vecka under sommarhalvåret hämtas våra säckar med trädgårdsavfall. Bara att ställa ut vid grinden. Vi har en lekpark för lite större barn på det stora torget och en annan för mindre barn i norra delen av området. Det finns en välutrustad tvättstuga och en tvätthall för bilar samt en boulebana. TV, ip-telefoni och snabbt bredband ingår i avgiften. En eller två gånger per år arrangerar vi Hummelvretsdagar som ger tillfälle att träffa andra som bor i området. Grillen och loppisen har varit populära inslag. Vi funderar hela tiden över vad som krävs för kvalitet i boendet och följer utvecklingen vad gäller laddstolpar och annan ny teknik.

Listan över allt som Hummelvreten har att erbjuda sina boende kan göras lång. Men, hur välskött och fint ett område än är så blir det aldrig trevligare eller bättre än de människor som bor där. Bland 150 hushåll finns det självklart åsikter om vad som behöver åtgärdas och utvecklas i området. Styrelsen förbereder och årsstämman fastslår inriktning för vad som är viktigast att göra härnäst. Har man åsikter och förslag om skötsel eller drift kan man skriva en motion och även på årsstämman framföra sina synpunkter – det är bara där man direkt kan påverka beslut. Naturligtvis kan man även mellan stämmorna kontakta sitt grändombud eller någon i styrelsen med frågor och förslag.

Vill du köpa ett hus i Hummelvreten behöver du veta att du då inte bara är husägare utan även automatiskt medlem i samfällighetsföreningen. Därmed är du delägare i allt som föreningen äger i form av grönytor och torg, gränder och parkeringsplatser, lekplatser och byggnader samt alla de rör och ledningar som löper under jord och förser oss med värme och vatten. Tillsammans med de andra husägarna har du ansvar för och inflytande över all drift och allt underhåll. Ditt eget hus har bara du ansvar för. Vi har parkeringsregler inom området, krav på sopsortering och gängse förväntningar på dem som använder tvättstugan. Mest handlar det om sunt förnuft och god grannsämja.

Delaktighet och ansvar är viktigt och likaså att alla vi som bor här, utan undantag, tar på oss ansvaret att bidra till vår gemensamma trivsel.

Om du tycker att livet i Hummelvreten skulle passa dig hälsar vi dig varmt välkommen hit!