Styrelse

Ordförande Staffan Forsberg
till 2020
Tennisgränd 17 070-376 10 40
ordf@hummelvreten.se
Vice ordf Lena Holst
till 2021
Hummelvretsv 4 070-582 41 32
lena@lenaholst.se
Ekonomi Vera Westling
till 2021
Bollgränd 20 070-427 35 38
ekon@hummelvreten.se
Sekreterare Lisbeth Stavegren Franzén
till 2021
Kastargränd 6 070-6240919
xx
 Yttre underhåll Mats Glimster
till 2020
Hummelvretsv 12 076-281 45 88
mats.glimster@gmail.com
 Suppleant Planteringar Anna-Lena Faléus
till 2020
Hummelvretsv 10 073-766 68 29
annalenafaleus80@gmail.com
Revisor Gunilla Christiansson
till 2019
Kastargränd 3 08-56032170
gunilla.christiansson@tedek.se

 

Hummelvretens driftsorganisation – se fliken “För boende”