Styrelse

Ordförande Staffan Forsberg
till 2018
Tennisgränd 17 070-376 10 40
ordf@hummelvreten.se
Skattmästare Vera Westling
till 2019
Bollgränd 20 070-427 35 38
ekon@hummelvreten.se
Sekreterare tillika vice ordf Knut Elmvik
till 2018
073-829 90 91
knel@comhem.se
Ledamöter Lena Holst
till 2019
Hummelvretsv 4 070-582 41 32
lena@lenaholst.se
Mats Glimster
till 2018
Hummelvretsv 12 076-281 45 88
mats.glimster@gmail.com
 Suppleant Sara Clevenpil
till 2018
Löpargränd 2 070-710 40 38
sclevenpil@hotmail.com
Revisor Gunilla Christiansson
till 2018
Kastargränd 3 08-56032170
gunilla.christiansson@tedek.se

 

Hummelvretens driftsorganisation – se fliken “För boende”