Renhållning/källsortering

Hummelvreten vill ha en så miljövänlig sophantering som möjligt.
Därför skiljer vi på hanteringen av hushållssopor, grovsopor, trädgårdsavfall, och källsortering av främst papper, plast, glas och mindre el-artiklar.
Det ställer krav på oss boende att respektera och följa de regler som gäller för avfallshanteringen.

Hushållssopor
I området finns fem stationer avsedda för hushållssopor, i dagligt tal vanligt köksavfall. Inget annat får kastas i dessa gröna behållare. De töms varje vecka av kommunens entreprenör. Packa i väl förslutna påsar!
Sedan en tid finns möjligheten att separera matavfall i särskilda “gröna påsar“, som kan rekvireras via Staffan Forsberg. Påsarna läggs i den vanliga gröna sopbehållaren.

Källsortering
Vid värmecentralen finns en miljöstation med kärl för källsortering av färgat och ofärgat glas, plast, metall, tidningar, papper och kartonger samt en batteribox. I hallen vid tvättstugan finns kärl för mindre el-artiklar och lampor.
Farligt avfall typ färgburkar och kemikalier ska deponeras vid återvinningscentralen i Skå.
Om behållarna för plast är överfulla – lägg ditt plastavfall i en “vanlig” sopbehållare! Det riskerar annars att inte hämtas!

Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall läggs i säckar och ställs vid tomtgränsen. Säckarna finns i hallen utanför tvättstugan. De får endast innehålla komposterbart material. Hämtning i gränden sker “under växtsäsongen” normalt måndag eller tisdag. Säsongen avslutas då snön faller eller minusgrader dominerar. Och börjar återigen när vårkänslorna driver oss att börja påta i rabatterna.
Buskar och grenar läggs bakom planket vid traktorgaraget vid Norra parkeringsplatsen.

Grovsopor
Bernt Andersson, själv boende i Hummelvreten hjälper till med grovsopor mot en avgift på 500 kr per körning. Kostnaden delas mellan dem som fyller flaket. Bernt nås på tel 076-8070174 för bokning.