Grönområden & Lekytor

Gröna ytor
“Området ska se snyggt och trevligt ut och vara lättskött”.

Under 2014 och 2015 har särskilt Torget/Torggränderna och Humlegränd fått en rejäl ansiktslyftning med mängder av nyplantering och terrassering. Vi har ordnat regelbunden, professionell skötsel av planteringsytorna med hjälp av en trädgårdsentreprenör. Fortfarande behövs dock de boendes insats vid vår- och höst-städning.

Allmänna gräsytor klipps regelbundet, företrädesvis av våra egna “ungdomar”. På många av gräsytorna växer allehanda slags träd. Då blir ytan en “park”. En del träd faller för åldersstrecket (området är snart 50 år) och kommer att ersättas, medan många kommer att överleva oss alla.

Lekytor
Stora lekplatsen på Torget är för lite större barn och Lilla lekplatsen på Lilltorget för de allra minsta. Lekplatserna förses med god, säker utrustning. Underhåll görs framför allt i samband med vårstädningen. Löpande skötsel har nu uppdragits åt trädgårdsentreprenör. För lekytorna finns en ansvarig (f.n. Mats Glimster) som tar emot information om något händer med utrustningen.

Vi betraktar våra lekplatser som något av hjärtat i samfälligheten och som ska behandlas därefter. Dit vi under “ordnade former” välkomnar barn från angränsande förskolor. I stora lekparken reses julgranen till 1:a advent.

Stora lekplatsen har förnyats under vintern 2014-2015. Det nya, gula staketet har väl inte undgått någon? En del av staketet har flyttats, dels för att ge säkerhetsutrymme runt skeppet, men också för att ge plats för en “balansbom”.