Nycklar

Fastighetsägare kvitterar ut nycklar till samfällighetens gemensamma utrymmen hos Staffan Forsberg, som för samfällighetens nyckelregister. Det gäller nyckel till tvättstuga, tvätthall och garage för vilka tas ut en depositionsavgift om 150 kr per nyckel.

Förkommen eller upphittad nyckel ska anmälas till Staffan Forsberg. Det är inte tillåtet att göra egna kopior, utan ska sådana beställas hos Staffan.

Vi måste av säkerhetsskäl ha ordning på våra nycklar, som är numrerade.