Grannsamverkan

Grannsamverkan mot Brott i samarbete med polisen på Ekerö etablerades i Hummelvreten för rätt många år sedan. Under ett antal år var projektet dock passivt och utan egentlig verksamhet. Emellertid beslöt styrelsen i mars 2013 att återuppta Grannsamverkan mot Brott, då med Siv Norman som huvudkontaktombud. Under år 2018 har detta ombudskap övertagits av Jerry Borg, Bollgränd 26.

Runt området finns ett tiotal informationsskyltar i varierande skick. På närpolisstationen i Ekerö centrum finns en polisinspektör som arbetar med brottsförebyggande åtgärder och däribland Grannsamverkan mot Brott. Med denna person står vårt huvudkontaktombud i förbindelse

Grannsamverkan mot brott bygger på tre grundbultar:

  • Information till grannar kanske primärt till grändombudet när man reser bort
  • Säker och betryggande förvaring av värdesaker
  • Allmän vaksamhet och information till polisen om iakttagelser av något som är ”fel”

Dessutom rekommenderas inventarieförteckning och lämplig märkning av stöldbegärliga föremål. Märkverktyg kan lånas på närpolisstationen i Ekerö centrum och blankett för inventarieförteckning kan laddas hem från polisens hemsida www.polisen.se
I området ska finnas ett huvudkontaktombud och gärna även ett kontaktombud för vart tionde till tolfte hushåll. I vårt fall kan grändombuden få denna uppgift.

Vi bedömer att Grannsamverkan mot Brott är ett bra verktyg, dels för att öka engagemanget för brottsförebyggande arbete hos de boende i området, dels för att skapa ett levande samband med närpolisen. Samverkan är särskilt viktig i de fall vi behöver hjälp av polisen genom att kontakten redan är etablerad och därigenom blir mindre byråkratisk.

Vi grannar hjälps åt att försöka motverka inbrott genom att hälsa på främlingar, stoppa in post som syns i brevlådorna, hjälpa granne som är bortrest att skotta snö m.m.