Grändombud – uppdrag

 • Beskrivningen reviderad 27/3 19

  Grändombudet (GO) är en viktig länk för bra kommunikation mellan Hummelvretens 150 hushåll och HumSam valda ledning. I dag finns sex grändombud.
  Grändombudet är den person som tar hand om och hälsar nyinflyttade i gränden välkomna och informerar om allt som har med boende i Hummelvreten att göra. Och som “håller reda på” ut- och inflyttning i husen. Och som i övrigt är lite “ordningsman” i området…

GO förväntas…

Flyttning

 • tillfråga utflyttande om datum; vidareinformera sekreteraren
 • hälsa nyinflyttad välkommen med en blomma
 • överlämna och gå igenom välkomstbroschyr samt inflyttningsblanketter; medverka vid fylleriet; lämna till sekreteraren; peka ut vår hemsida
 • visa tvättstuga, sopanläggningar, biltvätt
 • informera om tillgång till nycklar, betalning av avgifter, parkeringsregler
 • vidarebefordra – till i området boende som inte är uppkopplad mot internet:
  • protokoll och annan styrelseinformation
  • notiser på hemsidan
 • vidareinformera enligt uppgifter/material från vår kontaktperson Maj Åkerstedt
 • hjälpa varandra när någon är bortrest; ”putta” in posten i brevlådan; hålla koll på okända i området, hälsa så de vet att vi uppmärksammat dem
 • ta ”hand om” boendefrågor

Tillsyn

 • meddela fallerande grändbelysning till Staffan Forsberg
 • övervaka ”tillståndet” i skötselområdet; göra bevattningsplan sommartid

Valberedning

  • Biträda valberedningens (= de förenade GO) sammankallande med förslag på styrelseledamöter eller funktionärer i driftsorganisationen

Grändombud:

 • Ylva Lilliesköld har hand om Bandygränd 2-12 och 1-9, Bollgränd 2-10 och 1-9, Hummelvretsvägen 2-10.
 • Liisa Ödén Vento har Löpargränd 1-11 och 2-12, Kastargränd 1-11 och 2-14, Hoppargränd 1-13.
 • Sören Jansson har Kastargränd 13-35 och 16-26, Hoppargränd 15-25
 • Gun Svärd har Tennisgränd 1-17 och 2-24
 • Anitha Mild har Bollgränd 22-30, Bandygränd 21-29 och 24-32, Skridskogränd 1-9 och 2-8
 • Inga-Lisa Östman har Hummelvretsvägen 12-18, Bollgränd 11-17 och 12-20, Bandygränd 11-19 och 14-22.