Grändombud – uppdrag

Beskrivningen reviderad 30/12 -16

Grändombudet (GO) är en viktig länk för bra kommunikation mellan Hummelvretens 150 hushåll och HumSam valda ledning. I var och en av de 17 gränderna utser boende ett ombud, idag finns 16 ombud.
Grändombudet är den person som tar hand om och hälsar nyinflyttade i gränden välkomna och informerar om allt som har med boende i Hummelvreten att göra. Och som “håller reda på” ut- och inflyttning i husen. Och som i övrigt är lite “ordningsman” i gränden…

GO förväntas…

Flyttning

 • tillfråga utflyttande om datum; vidareinformera sekreteraren
 • hälsa nyinflyttad välkommen med en blomma
 • överlämna och gå igenom välkomstbroschyr samt inflyttningsblanketter; medverka vid fylleriet; lämna till sekreteraren; peka ut vår hemsida
 • visa tvättstuga, sopanläggningar, biltvätt
 • informera om tillgång till nycklar, betalning av avgifter, parkeringsregler

Städdag vår och höst

 • samla in anmälningsblanketter (sekreteraren delar ut); sammanställa till Sara Clevenpil
 • följa upp närvaro; sammanställa till Sara C
 • ansvara för arbetsuppgifter i grändens skötselområde enligt genomgång med Sara C

Grannsamverkan

 • vidarebefordra – till i gränden boende som inte är uppkopplad mot internet:
  • protokoll och annan styrelseinformation
  • notiser på hemsidan
 • vidareinformera enligt uppgifter/material från vår kontaktperson Maj Åkerstedt
 • hjälpa varandra när någon är bortrest; ”putta” in posten i brevlådan; skotta en gång om det är snö; hålla koll på okända i området, hälsa så de vet att vi uppmärksammat dem
 • ta ”hand om” boendefrågor

Tillsyn

 • meddela fallerande grändbelysning till Staffan Forsberg
 • övervaka ”tillståndet” i skötselområdet; göra bevattningsplan sommartid

Valberedning

 • Biträda valberedningens (= de förenade GO) sammankallande (Maj Å) med förslag på styrelseledamöter eller funktionärer i driftsorganisationen

 

BANDYGRÄND
Nedre
Ylva Pennhag Lilliesköld Bandygränd 12 070 859 36 84 ylvali@malaro.com
Mellan      
Inga-Lisa Östman Bandygränd 22 070 4676074 petalax55@gmail.com
Övre      
Benny Östlund Bandygränd 25 070 864 37 19 ostlundsel@gmail.com
BOLLGRÄND
Nedre
Mari-Anne Säll Bollgränd 6 560 32217 marianne.sall@live.se
Mellan      
Olle Skogman Bollgränd 18 560 33338 olle@skogmans.com
Övre      
Christina Loboda Bollgränd 22 560 30327 loboda@comhem.se
HOPPARGRÄND
Nedre och Mellan
Sören Jansson Hoppargränd 25 560 30869 aekwestman@hotmail.com
HUMMELVRETSVÄGEN
Nedre
Henning & Karin Hansen Hummelvretsv 6 560 31824 hansen.karin@comhem.se
Mellan      
Carola Lakomski Hummelvretsv 14 6035586 carola.la@spray.se
KASTARGRÄND
Nedre               
Maj Åkerstedt Kastargränd 2 560 31893 maj.akerstedt@tele2.se
Mellan      
Jan Rosendal Kastargränd 18 6527367 jan.rosendal@tele2.se
Övre      
Thomas Åkerberg Kastargränd 23 560 35504 akerberg.fencing@gmail.com
LÖPARGRÄND                 
Sara Clevenpil Löpargränd 2 070 710 40 38 sclevenpil@hotmail.com
SKRIDSKOGRÄND
Anitha Mild Skridskogränd 5 073 628 05 30 anitha_mild@hotmail.com
TENNISGRÄND
Mellan
Hans Van Halteren Tennisgränd 10 560 31877 van.halteren@telia.com
Övre      
Madeleine Forsberg Tennisgränd 17 560 31304 mia.forsberg@home.se