Fastighetsskötsel i Hummelvreten

I Hummelvreten finns inte längre någon anställd fastighetsskötare. Uppgifterna har omfördelats till flera aktörer i den nya driftsorganisationen. Se fliken Driftsorganisation.