Driftsorganisation

Styrelsen leder arbetet under verksamhetsåret enligt beslut i årsstämman. Effektivt arbete förutsätter en anpassad organisation, som översiktligt beskrivs nedan. Styrelsens uppdrag och uppgifter kan inordnas i tre huvudområden – ledning, drift och administration.

 • Ledningsuppgifterna faller på hela styrelsen, utövas främst av ordföranden och vice ordföranden.
 • Drift (yttre verksamhet) samordnas av ordföranden och är arbeten inom verksamhetsområdena  • värmeförsörjning  • vägar & trafik  • gröna ytor  • lekytor      • byggnader  • installationer  • avfallshantering, samt avtal med berörda leverantörer.
 • Administration (inre verksamhet) samordnas av ordföranden och omfattar verksamhetsområdena  • ekonomisk planering  • redovisning  • sekretariat  • dokumentarkiv  • registerhållning  • kommunikation  • omvärldsbevakning, samt interna avtal.

 

Inom drift finns följande verksamheter, funktionärer och leverantörer

Värmecentral-drift (Staffan Forsberg, Greger Hägg)

 • ersättare Johnny Gustavsson
 • grundvattenleverans — Roslagsvatten

Värmecentral-strategi (Greger Hägg)

Väg & Trafik (Staffan Forsberg)

 • vinterväghållning — Wingårdh Entreprenad

Byggnad  Installation  Avfallshantering (Staffan Forsberg)

 • utförare Johnny Gustavsson, Olle Dannbeck
 • brandskyddsansvarigStaffan Forsberg
 • förrådshållning, maskinvård — Johnny Gustavsson
 • Elsopor — Roslagsvatten 08-54083533
 • källsortering glas/metall/plast — Ragnsells 010-723 10 00
 • returpapper/kartong — Stena Recycling 08-83 23 00
 • returtidningar — Hans Andersson 08-445 77 00
 • VVS reparatörer 
  • Backéns Rör AB, Benny Backéus, mobil 070-424 25 29
 • VA-anläggning — Roslagsvatten
  • sakkunnig VA VVS Greger Hägg
 • TV/tele/bredband — ComHem
  • sakkunnig Carl-Gunnar Franzén
 • EL reparatör
  • Östlunds Elektriska         08-560 327 43 alt. 0708-64 37 19
 • namnskylt — Staffan Forsberg 070-376 10 40
 • nycklar — Staffan Forsberg      070-376 10 40
 • mark & anläggning — Depeloma
 • BYGG entreprenörer
  • Mälaröarnas byggtjänst  0708 96 21 33 alt. 0708 96 21 64
  • Helgöns måleri               0701 43 63 45
  • Yttertak: Northpower Takentreprenader AB, Mats Jonsson, 070-091 40 55

Planteringsytor (Anna-Lena Faléus)

 • ersättare Mats Glimster
 • samordning bevattning — Grändombuden
 • planteringar skötsel — Hillbillies

Aktivitetsdag

En gemensam aktivitetsdag planeras vår och höst. Samordningsansvarig Lena Holst

Lekytor (Mats Glimster)

 • 1:e gräsklippare Mats Glimster

 

Inom administration finns följande verksamheter och funktionärer

Ekonomi (Vera Westling)

 • redovisning skattmästare Vera Westling

Dokumentation (Lisbeth Stavegren Franzén)

 • sekreterare Lisbeth Stavegren Franzén
 • registerhållare Lisbeth Stavegren Franzén

Kommunikation (Olle Skogman)

 • hemsida, interna kontakter webbredaktör Olle Skogman
 • tekniskt sakkunnig Carl-Gunnar Franzén
 • flaggkorpral Mats Glimster

Styrelsen har tills vidare

 • inordnat/delegerat ansvaret för verksamhetens aktuella områden och funktioner
 • preciserat uppgifter och befogenheter för samordnare, utförare och andra berörda

En reaktion på “Driftsorganisation

 1. Pingback: Ny driftsorganisation | Hummelvreten

Kommentarer inaktiverade.