Driftsorganisation

Styrelsen leder arbetet under verksamhetsåret enligt beslut i årsstämman. Effektivt arbete förutsätter en anpassad organisation, som översiktligt beskrivs nedan. Styrelsens uppdrag och uppgifter kan inordnas i tre huvudområden – ledning, drift och administration.

 • Ledningsuppgifterna faller på hela styrelsen, utövas främst av ordföranden och vice ordföranden.
 • Drift (yttre verksamhet) samordnas av ordföranden och är arbeten inom verksamhetsområdena  • värmeförsörjning  • vägar & trafik  • gröna ytor  • lekytor      • byggnader  • installationer  • avfallshantering, samt avtal med berörda leverantörer.
 • Administration (inre verksamhet) samordnas av ordföranden och omfattar verksamhetsområdena  • ekonomisk planering  • redovisning  • sekretariat  • dokumentarkiv  • registerhållning  • kommunikation  • omvärldsbevakning, samt interna avtal.

 

Inom drift finns följande verksamheter, funktionärer och leverantörer…

Värmecentral-drift (Leif Bengzon)

 • ersättare Jonas Wetterström, Staffan Forsberg
 • grundvattenleverans — Ekerö kommun
 • oljepannor — Weishaupt
 • värmepumpar — Viessmann, KV-labbet, XOR Projects

Värmecentral-strategi (Greger Hägg)

Väg & Trafik (Staffan Forsberg)

 • vinterväghållning — Wingårdh Entreprenad

Byggnad  Installation  Avfallshantering (Staffan Forsberg)

 • utförare Johnny Gustavsson, Olle Dannbeck
 • brandskyddsansvarigStaffan Forsberg
 • förrådshållning, maskinvård — Johnny Gustavsson
 • sopor hushåll/el — Ekerö kommun
 • källsortering glas/metall/plast — Ragnsells
 • returpapper/kartong — IL Recycling
 • returtidningar — Caar Schakt   08-55 17 33 40
 • VVS reparatörer 
  • Stockholm VVS& Energi AB (tidigare DD VVS Teknik AB) Viktor mobil: 0761 18 86 20.
  • Rörmokeri i Stockholm    08-752 61 67
 • VA-anläggning — Roslagsvatten
  • sakkunnig VA VVS Greger Hägg
 • TV/tele/bredband — ComHem
  • sakkunnig Carl-Gunnar Franzén
 • EL reparatör
  • Östlunds Elektriska         08-560 327 43 alt. 0708-64 37 19
 • namnskylt — Staffan Forsberg 070-376 10 40
 • nycklar — Staffan Forsberg      070-376 10 40
 • mark & anläggning — Depeloma
 • BYGG entreprenörer
  • Mälaröarnas byggtjänst  0708 96 21 33 alt. 0708 96 21 64
  • Helgöns måleri               0701 43 63 45

Planteringsytor (Sara Clevenpil)

 • ersättare Mats Glimster
 • samordning bevattning — Grändombuden
 • planteringar skötsel — Hillbillies
 • planering städdag — Sara Clevenpil, Staffan Forsberg

Städdag vår och höst (Sara Clevenpil)
På städdagarna gör vi vår gemensamma insats av ideellt underhållsarbete för att höja/vidmakthålla Hummelvretens trivselfaktor. Och få chansen att träffa medboende som man “tidigare knappast sett”… Och tillsammans med dessa inta nationalrätten korv&bröd…
Alla har inte möjlighet att göra sin uppgift just den dagen, och därför finns möjligheten 1) att utföra en uppgift i förväg (grändombudet vägleder) eller 2) att betala 200 kr till föreningen (för arbete som någon annan gör). Detta är fastlagt i årsstämmobeslut.

För förtroendeuppdraget som grändombud (GO) utgår ingen ersättning – uppdraget är tänkt att cirkulera mellan de i gränden boende. Viss ersättning ges till medverkande ungdom.

Gräsytor & Lekytor (Mats Glimster)

 • 1:e gräsklippare Mats Glimster
 • 2:e lekredskapare Sara Clevenpil

Leverantörsavtal (Staffan Forsberg)

 

Inom administration finns följande verksamheter och funktionärer

Ekonomi (Vera Westling)

 • redovisning skattmästare Vera Westling
 • planerare vakant

Dokumentation (Knut Elmvik)

 • sekreterare Knut Elmvik
 • dokumentarkivarie L-O Landerfors
 • registerhållare Knut Elmvik

Kommunikation (Olle Skogman)

 • hemsida, interna kontakter webbredaktör Olle Skogman
 • tekniskt sakkunnig Carl-Gunnar Franzén
 • skola, polis, grannsamverkare Maj Åkerstedt
 • flaggkorpral Mats Glimster

Styrelsen har tills vidare

 • inordnat/delegerat ansvaret för verksamhetens aktuella områden och funktioner
 • preciserat uppgifter och befogenheter för samordnare, utförare och andra berörda

och är nästan klar med

 • avtal med aktuella leverantörer

En reaktion på “Driftsorganisation

 1. Pingback: Ny driftsorganisation | Hummelvreten

Kommentarer inaktiverade.