Dokumentarkiv

Den dokumentation som hittills funnits tillgänglig i molntjänsten Google Drive under mappen HumSam har nu strukturerats om. Anledningarna är flera, men inte minst ändrade regler för hantering av personuppgifter gjorde det nödvändigt att se över hela systemet. Informationen på gamla HumSam är inte längre uppdaterad och giltigheten kan inte garanteras. Vid behov av särskild information och dokumentation bör styrelsen kontaktas.

Viss dokumentation finns tillgänglig på denna sida:

Föreningens stadgar: senast ändrade vid årsstämman 2016. Presenteras i PDF-format.
Stadgar 2016