Brandskydd

Lagen om skydd mot olyckor säger att fastighetsägare och verksamhetsansvariga har ett uttalat ansvar för bl a brandskyddet!

För Hummelvretens gemensamma anläggningar påbörjas arbetet med en handlingsplan sammanhållen av Staffan Forsberg.

Varje fastighetsägare har att tänka igenom sitt eget brandskydd, t ex brandvarnare (med färska batterier) och pulversläckare. Information/demonstration planeras i samband med vårens städdag, under ledning av brandmästaren.

Noteringar från möte med Brandmästare Magnus Libert den 12 november 2015