Gårdsfest och loppis

Flera nya planteringar, nyasfaltering av flera gränder och parkeringsplatser, uppiffade lekplatser – Hummelvreten har fått en ordentlig uppfräschning under sommaren. När nu sommaren övergått till en vacker höst och de nya växterna slagit rot och frodas ordnar styrelsen en torgfest lördagen den 27 september. Mellan klockan elva och fjorton träffas vi på torget för att fira att det blivit så fint. Det blir korvgrillning, musikunderhållning (Lasse Klarinett på Bandygränd) mm.

Hummelvretsloppis

Något som många efterlyst är en Hummelvretsloppis och den hålls i samband med torgfesten.
– Man får ta med sig ett eget bord, och det kostar 50 kr i bordsavgift säger Siv Norman, vice ordförande i samfälligheten. Avgifterna går till välgörande ändamål.
Hör av er till grändombuden eller till Siv för att underlätta bedömningen av hur många korvar som ska inhandlas!

“Tre hål i väggen” i nytt avtal

Den 1 september träder ett nytt avtal mellan ComHem och Hummelvretens Samfällighetsförening i kraft.
-Vi har ju redan tidigare haft ett avtal om TV för området med ComHem, säger Carl-Gunnar Franzén, sedan många år “teknisk gubbe” i samfälligheten när det gäller TV och telefoni.
-Skillnaden mot det tidigare avtalet är att det nu alltså ingår en datauppkoppling/Internet. för varje fastighet. Numera anses ju en datauppkoppling lika nödvändig som varmt och kallt vatten i lägenheten.
– Det betyder att det i samfällighetsavgiften nu ingår en internetuppkoppling på 100/10 Mbit/sek med fem e-mailadresser, ett telefonabonnenang och TV-kanalutbudet “medium favoriter”. Detta betalas av samfälligheten och debiteras inte det enskilda hushållet.
-Varje fastighet som vill få tillgång till uppkopplingen eller skaffa ett telefoniabonnemang måste dock var för sig ta kontakt med ComHem för att sluta sitt enskilda avtal, registrera e-post osv. säger Carl-Gunnar.
– Den som vill flytta sitt telefonabonnemang från annan leverantör till ComHem måste själv säga upp sitt tidigare abonnemang och se till att telefonnumret flyttas till den nya ComHem-anknytningen.
Själva telefonabonnemanget är gratis, men samtal till andra nät och mobilnät kostar enligt ComHems taxa.(minimidebitering 29:– kr/mån).
Alla fastigheter har inte uttag för ComHems telefon, TV och data. – Det är en fråga som vi måste ta upp på nytt, säger Carl-Gunnar Franzén. Hus har skiftat ägare och man kan ha ändrat sig när det gäller bredbands- och telefonleverantör.
Vi får säkert anledning att ta upp frågan med hummelvretsborna och vår leverantör TAMMP om en ny omgång och komplettering av ledningsdragningarna till och i husen. Själv fick jag “tre hål i väggen” i veckan, ytterligare några få hus saknar detta, men det är husägarens ansvar. Omfattningen får väl avgöra om samfälligheten ska samordna, säger ordförande Lars-Olof Landefors,
Som sagt: ta kontakt med ComHem på telefon 0775-17 17 20. I samband med diskussionerna om leverantör av TV och tele noterade många Hummelvretsbor att ComHem låg i botten när det gäller service gentemot kunderna. “Där har dom skärpt sig betydligt” menar Carl-Gunnar.