Värmecentralen igen

Idag den 11 juni gick startskottet för ombyggnaden av vår värmecentral. Det är mycket som ska hända under kort tid .
Några hållpunkter:
 • Installation av tillfälligt värmeaggregat för varmvatten och värme under närmaste veckan.
 • Några kortare avbrott på varmvattnet kommer att ske under inkopplingen av det tillfälliga värmeaggregatet.  (Detta informeras fortlöpande om per sms till de som har lämnat sitt mobilnummer till sekreteraren Knut Elmvik.)
 • Rivning av i princip all nuvarande utrustning för vatten och värme.
 • Några P-platser kommer att reserveras för entreprenörerna.
 • För utförligare info se tidigare info på hemsidan.
  Staffan Forsberg

Värmecentralen

Vi har nu efter 18 månaders arbete tecknat ett energiavtal med Vattenfall.
Vi köper energi till ett “fast” pris i 5 år för vårt värmebehov och varmvattenbehov.
Vattenfall står för samtliga investeringar, ombyggnadskostnader samt drift och underhåll av anläggningen.
Vattenfall har sökt bidrag från klimatklivet, ett statligt bidrag som man får om man reducerar sina koldioxidutsläpp, och där har vi fått ca. 2 miljoner kronor till projektet.
Total investering ca. 8,5 miljoner minus bidrag från klimatklivet ger ca. 6,3 miljoner i total investering.
Efter 5 år ska vi fatta beslut vilken väg vi ska gå vidare på, värmeenergi  från källan nere vid Södran eller borra egna energibrunnar.
  Ombyggnaden avser :
 •  biooljeeldad panna med tillhörande reservkraftaggregat
 • 10 stycken moderna värmepumpar
 • diverse varmvattentankar
 • diverse pumpar
 • viss renovering av värmecentralen
 • individuell mätning av temperaturerna i några utvalda fastigheter för att kunna få en bild av hur temperaturerna varierar i området beroende på läge i området samt genomförda renoveringar.
 • Vattenfall köper vårt nyinstallerade styrsystem och anpassar det till den nya utrustningen.
Ombyggnaden börjar den 11 juni med etableringsmöte samt genomgång av ombyggnadsplanerna.Preliminär driftstart mitten av september.
Under ombyggnadstiden installeras ett värmeaggregat för vårt värme och varmvattenbehov.
Nu påbörjas projektet med solceller på garagetaken, eventuella laddstolpar och förslag på elavtal till oss fastighetsägare.
Staffan Forsberg
Ordförande

Hummelvreten och dataskyddsförordningen

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt.
All behandling av personuppgifter inom Hummelvretens Samfällighet sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från den 25 maj 2018 den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) och som på svenska kallas Dataskyddsförordningen.
För att kunna bedriva lagstadgad verksamhet och förvalta Hummelvretens Samfällighet upprätthåller samfälligheten ett medlemsregister med kontaktuppgifter till samfällighetens medlemmar.
I verksamheten användes uppgifterna för kontroll av månadsavgiften, informationsutskick, protokollsutskick samt vid fastställande av röstlängd och debiteringslängd. Vi använder oss också av SMS för att få ut snabb information till medlemmarna gällande t.ex. vattenavstängningar, elavbrott m.m.
All epost som skickas till medlemmar skickas som hemlig kopia så att adresser ej är synliga.

Styrelsen i Hummelvretens Samfällighet är den enda som har tillgång till och kan se alla register.
Hummelvretens Samfällighet sparar dina uppgifter så länge du är medlem i samfälligheten.
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begär tillgång till och rättelse av uppgifterna.
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Städdag med loppis

loppis på torget

Intresset var stort, liksom utbudet. Det vackra vädret ökade köplusten.

Den nya städdagsorganisationen togs emot med allmänt gillande. Numera städas alltså de gemensamma ytorna av anlitade entreprenörer, man får själv städa den egna tomten och det egna garaget. Vädret var perfekt och loppmarknaden drog verkligen mycket folk – både köpare och säljare.

-Möjligen var det fler som ville sälja än det var köpare, säger Lena Holst, som ingår i arrangörsgruppen. -Det var en mycket lyckad dag!

hamburgerservering

Hamburgarna gick åt i flygande fläng

Vintern sopas bort

Under kommande vecka, vecka 16, (tidigare felaktigt angivet vecka 15) kommer det sista av vinterns grus att sopas upp. Det kan vara lämpligt att sopa ut gruset i grändernas kanter ut på asfalten så att sopmaskinen kan ta upp det.
Ett tips är också att sopa ur garagen så att sopmaskinen kommer åt gruset vid slutsopningen.
Den som hellre sopar garagen i grupp kan göra det som vanligt den 19 maj. Då blir det nämligen städdag med allt som hör till en sådan. Loppis och grillning på torget. Skillnaden är att deltagande numera är frivilligt.
Mer information om detta kommer inom kort.

Våren närmar sig!

Nedan lite information inför den stundande våren:
Grovsopning av vårt område har skett. Finsopning kommer att göras då snöhögarna är borta och gräsmattorna torkat upp,förhoppningsvis inom ett par veckor.
Det är bra om Du kan sopa ut gruset som ligger efter tomtgränserna i gränderna mot mitten av gränden. Det underlättar kommande finsopning.
– Vi planerar att börja insamling av trädgårdssäckar under V18.
– Samtidigt under V18 planerar vi att sätta på sommarvattnet. O.B.S. kontrollera att utekranen är stängd.