Nytt år: årsstämma 21 mars

Snart går vi in i ett nytt verksamhetsår för Hummelvretens Samfällighetsförening. Det inleds med årsstämma onsdag den 21 mars 2018 kl. 19.00 i Träkvista skolas matsal.
Under mötet behandlas sedvanliga punkter på dagordningen, och här presenteras också en hel del förslag och synpunkter från styrelsen – det handlar om uppdaterad grändombudsorganisation,nya ideér för städdagen,  förslag till en framtida energiförsörjning mm. Mer information kommer här på hemsidan och i kallelsen till stämman.
Boende som har egna förslag och synpunkter som han eller hon vill att stämman ska ta upp måste ha lämnat dessa till styrelsen innan januari månads utgång. Det går bra att lämna per e-post eller på papper i brevlådan vid värmecentralen.

Glöm inte att förse valberedningens ordförande Jan Norman med förslag på styrelsemedlemmar och styrelsesuppleant.

Årsstämman är det Forum där du som fastighetsägare kan göra din stämma hörd.

Styrelsen

Ovälkomna besök

För en tid sen kom några Hummelvretsbor på en yngre man när denne plockade förvarade returburkar i ett utrymmet utanför  huset. De fick fatt på mannen som kunde förklara att han ville panta burkarna för att köpa mat. Han fick behålla burkarna men våra rapportörer vill med detta informera om riskerna med en upprepning av besök i området som kan  gälla även förråd mm.

Fyrverkeri

Inför stundande helger vill Styrelsen påminna om de risker och ansvar som avfyrning av fyrverkerier innebär:

Rekommendationer från brandförsvaret;

 • Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
 • Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
 • Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen.
 • Håll säkerhetsavståndet och se till att dina åskådare också gör det.
 • Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.
 • Åldersgränsen är 18 år för att få handha fyrverkerier.

Några synpunkter från styrelsen,

 • Tänk på att vi bor i ett tättbebyggt område med stor brandrisk via framförallt våra tak.
 • Tänk på dina grannar, raketer kan störa och oroa.
 • Tänk på våra djur i området. Dom kan bli väldigt oroliga och rädda.
 • Skjut inte raketer på torget eller övriga öppna platser inom området.
 • Använd i första hand stora gräsmattan mellan Hummelvreten och Väsby.
 • Som vuxen har du ansvar för de fyrverkerier som du köper. Ger du dom vidare till en minderårig gör du dig skyldig till ett brott som kan leda till straffpåföljd.

Styrelsen önskar Er alla en God Jul och Gott Nytt År