Bluff om avloppsrensning

Den senaste tiden har företag ringt till boende i Hummelvreten och erbjudit rensning av avlopp från fastigheten till “allmänna avloppet”. Det skulle kosta i storleksordningen 4 – 5000 kronor. Försäljaren påstår att man ska rensa fastighetens avlopp med jämna tidsmellanrum.

Erbjudandet är inte bara en bluff, det kan innebära en viss risk. VVS-systemet under husen tillhör oss alla genom samfälligheten, och sköts och underhålls av styrelsen. Tillträde till systemet beslutas av styrelsen då skador av oaktsamhet eller okunskap kan bli kostsamma. Släpp därför inte in utomstående i systemen under huset.

För VVS- arbeten i den egna fastigheten har samfälligheten rekommenderat hantverkare, se driftorganisation.

Vi tipsar för övrigt om den skylt om oönskad dörrförsäljning här

 

Lindallén får sommarskötsel

Som vi tidigare berättat är vår fina lindallé i stort behov av gödsel,näring och vatten.

Vi har fått ett förslag på åtgärdsprogram från vår trädgårdsentreprenör Hillbillies, som vi skickat till SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) för att få deras synpunkter på. Svar har inkommit och vi har utifrån det förslag vi fått samt SLU´s synpunkter beslutat att som steg ett toppdressa hela gräsytan med gödsel från Wiggeby gård.

Vi kommer också att gräva bort gräset kring två av de värst drabbade lindarna och komplettera med extra gödsel.

Därefter är det mycket viktigt att vi vattnar ordentligt, ett bevattnings schema är upprättat och ansvaras av Anna – Lena Falleus, vår planteringsansvarige i styrelsen.

Trevlig sommar

Staffan Forsberg, ordf.

Nu stängs Målvägen

MålvägenDet grävs intensivt kring gamla Ekerövallen som vi alla märker. Med begränsad framkomlighet och tillkommande elavbrott vid påkörda elskåp osv. Nu flyttas en del av grävandet från Hummelvretsvägen till Målvägen som leder till Gröna Lund. Målvägen stängs nu av för trafik. Entreprenören Sorex har lämnat följande information om det fortsatta arbetet (som pdf-fil här)

Kallvatten

Måndag den 24 juni kommer Roslagsvatten att koppla om kallvattnet till de 2 villorna längs Hummelvretsvägen.
De får idag sitt kallvatten från vår ledning som går i Torggränd. Det finns en avstängning i Torggränd som förhoppningsvis fungerar och då märker vi ingenting. Om inte så kan det bli ett kort stopp på kallvattnet vid 10.00 och max 1 timme.

Trevlig midsommar,
Staffan Forsberg, ordf

Svaret på vår enkät

I vårbrevet frågade styrelsen om intresset för några av de förslag vi fått från boende.
27 svar kom in och intresset fördelade sig så här:

  Fixartjänster 11
  Bouleturnering 10
  Bilpool 6
  Handarbetscirkel 5
  Bokcirkel 2
  Laddstolpe 3

Fixartjänster
Fixartjänster är småjobb hemma som man behöver ett handtag med. Observera att snickeri och byggjobb inte är fixartjänster. Kontakta Bernt Andersson, 076-807 01 74. Gör upp direkt med Bernt om ersättningen. Bernt bor på Bandygränd och är redan igång med ett fixaruppdrag – transport av grovsopor till Skå återvinning. Han kör ungefär en gång i veckan. Ring honom om du vill ha hjälp.


Bouleturnering

Väldigt roligt att Hummelvretens bouleturnering ser dagens ljus! Du som anmält intresse kommer att bli kontaktad av den som håller i turneringen.

Bilpool

Tyvärr räcker inte vårt intresse för bilpool till för något av bilpoolsföretagen. Tydligen är det även så att det krävs att företag finns i närheten och att dessa skriver avtal med bilpoolen för att det ska bli lönsamt för den att ställa ut en bil. Privatpersoner som vi räcker inte för att beläggningsgraden ska bli tillräckligt hög. Så tanken på Hummelvretens bilpool får vila tills förutsättningarna ser annorlunda ut.
Men, det finns en annan väg att gå om man vill hyra bil lite billigare. Eller hyra ut sin bil och få in lite till de fasta kostnaderna. En delningstjänst, Snappcar, finns sedan 2011. Att bli medlem i den innebär att man kan hyra en privatbil per dag och även hyra ut sin egen bil när man inte behöver den. Bilen är under uthyrningen helförsäkrad genom Länsförsäkringar. Kolla på Snappcar.se

Handarbetscirkel

Troligen kommer en handarbetscirkel igång i höst. Du som anmält intresse kommer att bli kontaktad av Liisa Ödén Vento. Det finns plats för fler, hör av dig om det låter intressant.

Erbjudande om sotning

Flera hummelvretsbor har fått telefonsamtal (en del påstridiga) från företag som erbjuder sotning och rengöring av imkanaler – ett exempel är företaget “rena villor”. Företaget rekommenderas inte av samfälligheten.

Det som enligt lagen om skydd mot olyckor måste sotas och rengöras regelbundet är eldstäder, värmepannor och imkanaler i storkök.
För rengöring av imkanaler och köksfläkt över elspis finns dock inga lagkrav, även om det förstås är bra med en regelbunden rengöring – detta kan man dock utföra själv eller själv välja sotningsföretag att anlita. Även om man inte är skyldig att anlita sotare för att hålla imkanaler rena är det viktigt att man håller framför allt utloppet från köksfläkten fri från fett och att man regelbundet tvättar ur fläktens fettfilter för att minska risken för brand.

Ekerö kommun är medlem i Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) som ansvarar för sotningsverksamheten. De som sotar i Ekerö kommun är Skorstensfejarna LJ AB. Telefon till sotningsdistriktet är 010 495 21 60. Kommunens information finns här