Årsstämman 2018

Samma styrelse, samma avgifter
Föreningens årsstämma genomfördes onsdagen den 21 i enlighet med kallelse och stadgar. Mötet leddes med fast hand av  Lisbeth Stavegren Franzén och trenden med ökat antal deltagare från förra året verkar hålla i sig.  Styrelsens arbete fick många uppskattande omdömen och ansvarsfrihet gavs med applåder.
Valet av styrelse gick enligt valberedningens förslag (se den utsända kallelsen) vilket betyder att dagens sammansättning är densamma som 2017 års.

Oförändrade avgifter
Föreningens ekonomi är god, berättade vår ekonomiansvariga Vera Westling, med ett positivt resultat av 2017 trots ökande energipriser. Det gjorde att föreslå en budget som innebär oförändrade avgifter till samfälligheten och garagesamfälligheten. Förslaget antogs av en förnöjd stämma.

Till ekonomin hör ju kostnaderna för hantering av sopor och avfall, och ordförande varnade för att om vi humlevretare inte skärper oss när det gäller sortering och ordning och reda i hanteringen så kan det bli tvunget med dyrare lösningar av avfallshanteringen vilket skulle drabba oss alla.

Spännande utveckling på energiområdet
Inför stämman fanns i kallelsen en redovisning av arbetet med att hitta en bra lösning på problemen med våra åldrande och ineffektiva värmesystem. Stämman antog styrelsens förslag till fortsatt arbete, ett projekt som vi återkommer till.

Ingen hämtning grovsopor

Grovsopsinsamlingen som kommunen under ett antal år gjort i augusti månad har från och med 2018 upphört.
Enligt kommunen slarvas det för mycket med sorteringen och det blir för kostsamt att hantera.
Det betyder att Ni som planerat att göra Er av med grovsopor via kommunens insamling får tänka om och förslagsvis köra det till Skå återvinningscent

Vaksamhet hindrar tjuven

Vi kan klaga över trafikläget för Ekerö med en bro och en färja som enda förbindelse med fastlandet, men ur brottssynpunkt är det faktiskt en fördel.  – Tjuvarna väljer andra orter som är lättare att snabbt komma bort från, menar  polisinspektör Hans Kempe, ansvarig för brottsförebyggande och grannsamverkan mot brott i lokalpolisområde Vällingby. I en rapport för sista kvartalet 2017 visar det sig att att villainbrotten i Ekerö ligger lågt i antal under november och december med en topp i oktober. Under september anmäldes det 6 st villa/radhusinbrott.

November är annars en månad då inbrotten i bostad historiskt ökar i hela länet. Bara i Bromma hade man under november 93 st anmälda inbrott samt inbrottsförsök i villa/radhus/lägenhet, att jämföra med Ekerös 64 st inbrott över hela året.

Flest antal inbrott under hösten har skett i området runt Tappström, Närlunda, Träkvista samt Stenhamra.
Inbrott i villa sker till 90 % genom att bryta upp altandörr eller krossa/bryta upp fönster.
Stöldbegärlig egendom som stjäls är pass, pengar, smycken, guld/silver och elektronik.

OBS!
Förvara INTE bilnycklar, plånbok i hallen, i jacka eller i handväska. Många familjer har blivit av med bilen efter inbrott. Även på natten har personer brutit sig in för att ta familjens bil.
Detta har sedan upptäckts på morgonen när familjen vaknar och bilen är borta.

– Fortsätt att vara noga med vaksamheten i Era grannsamverkansföreningar nu under våren, säger Hans Kempe.
Använd gärna ljus som tänds och släcks med timer – helst på oregelbundna tider. I ett mörklagt hus är ingen hemma om klockan är sen
em/tidig kväll. Titta till varandras hus. Larm avskräcker.

Kontakt med polisen:
114 14 Icke akuta situationer och för kontakt med personer i ditt närpolisområde
112 Under pågående brott eller i annan akut situation
010-569 902 21 tipstelefon (iakttagelse gällande inbrott)

Luriga sotningserbjudanden

Återigen ringer det personer/företag som erbjuder sig att sota imkanalerna i husen. Ofta antyder den som ringer att husägaren är skyldig att göra detta. De priser som nämns är höga.

“Man ska inte tacka ja till någon okänd säljare – om det finns behov ska man kontakta av kommunen avtalad sotare för rådgivning och hjälp”, menar styrelsen.