Städdag med fest

Lördagen den 6 oktober ordnas höstens städdag med musikunderhållning, fika, grill och loppis.
Städningen är numera frivillig, men det kan ju vara lämpligt att städa det egna garaget eller tomten den här dagen, träffa grannarna och klockan 12:00 strömma till torget där det är loppis, servering och musik med HumSam Stompers under ledning av Lasse Klarinett.
Närmare information om höststädningsdagen har alla fått i sin brevlåda. Årets vårstädning  enligt den nya modellen blev mycket lyckad, vi ser fram emot en lika trivsam höststäddag den 6:e.
Sommarvatten och trädgårdssäckar
Städdagen innebär inte att sommarvattnet stängs eller att hämtningen av trädgårdssäckar slutar.
-Vi har inte bestämt tidpunkt när det sker, säger ordförande Staffan. Det beror lite på hur vädret utvecklas bland annat.

Värmecentralen

Ombyggnaden av värmecentralen går enligt plan.

tom panncentral

Så här tomt blev det när oljepannor och värmepumpar plockats bort

All gammal utrustning har tagits bort (Oljepannor, Värmepumpar, övriga pumpar, värmeväxlare, diverse rörstråk etc.).

Vissa innerväggar har rivits och golven har målats.

Vår varmvattenförsörjning kommer för närvarande från tillfälliga elaggregat.

elberedare

Under sommaren har en rad elektriska varmvattenberedare givit oss varmvattnet.

Ny utrustning håller på att installeras, bioeldad oljepanna, nya värmepumpar(10 stycken) samt övrig utrustning såsom pumpar, värmeväxlare, rörstråk etc.

Nu kommer vi in i en period då utrustningen efterhand ska anslutas till vårt varmvatten och värmesystem. Det kommer att göras en del avstängningar av systemen. Information sätts in på hemsidan samt aviseras via SMS meddelande för de som har lämnat mobilnummer.

Under nästa vecka planerar vi att få igång den nya oljepannan som då ska producera värme och varmvatten. Vi har då säkrat vår energiproduktion.

Hela anläggningen planeras att vara i drift under oktober.

Vi kommer att installera 10 stycken individuella temperaturmätare i utvalda fastigheter som ansluts till systemet och visar aktuella innetemperaturer. Vi får då en bättre möjlighet att styra vårt värmebehov. Utvalda fastighetsägare kommer att kontaktas under närmaste tiden för att ge sitt godkännande innan installationen görs.

Staffan Forsberg,

Ordförande

Helt oacceptabelt!

Så här får det helt enkelt inte gå till! Ett antal (fåtal förhoppningsvis) hummelvretsboende håller på att förstöra vår fungerande sop- och avfallshantering och upphör inte det så blir det dyrt för oss alla.

Tunnorna för plast är till för FÖRPACKNINGAR. Sådana som det ingår en avgift för returen redan i inköpspriset.

Stövlar, resväskor, plastgalgar gummimattor mm mm får naturligtvis inte läggas där. Fungerar inte det så tas returhanteringen bort och vi hänvisas till övriga returstationer i kommunen. Krångligare för oss.

Hushållssopor är just hushållssopor, grovavfall måste lämnas på återvinningsstation. Biologiskt nedbrytningsbara hushållssopor läggs lämpligen i de särskilda gröna påsarna och blir så småningom biogas. Sköts inte sophanteringen rätt kommer föreningen att tvingas byta system för sophantering och det blir DYRT.