Grovavfall 2017

Vecka 34, onsdag den 23 augusti kl. 17.00 – 19.00 och söndag den 27 augusti kl. 10.00 – 12.00 är det dags för årets grovavfallskampanj. Precis som i fjol tar kommunen emot grovavfall under begränsad tid i bemannade containrar.

Under ovanstående tider kommer containrarna att finnas här:

Hoppargränd/Södra parkeringen

Bollgränd/Södra parkeringen

Tennisgränd/Norra parkeringen

Grovavfall
I containern får enbart grovavfall lämnas. Grovavfall är skrymmande avfall från hushåll som i princip är för stort för den vanliga soppåsen. Det kan vara möbler, barnvagnar, cyklar och liknande, dvs. hushållets lösa inventarier. Gräsklippare eller annat motordrivet redskap tas emot, förutsatt att de är tömda på bensin och motorolja. Inget bygg- eller rivningsavfall, farligt avfall, fast inredning, bilbatterier, trädgårdsavfall eller jord och sten får lämnas.

Elavfall
Elavfall från hushåll får inte läggas i containern utan placeras i en bur bredvid containern. Det kan vara batteridrivna leksaker, datorer eller TV, Kyl/frys lämnas bredvid eller där personal anvisar. Inga glöd-,lågenergi-eller ledlampor, lysrör, batterier eller fast inredning får lämnas.