Vintern sopas bort

Under kommande vecka, vecka 16, (tidigare felaktigt angivet vecka 15) kommer det sista av vinterns grus att sopas upp. Det kan vara lämpligt att sopa ut gruset i grändernas kanter ut på asfalten så att sopmaskinen kan ta upp det.
Ett tips är också att sopa ur garagen så att sopmaskinen kommer åt gruset vid slutsopningen.
Den som hellre sopar garagen i grupp kan göra det som vanligt den 19 maj. Då blir det nämligen städdag med allt som hör till en sådan. Loppis och grillning på torget. Skillnaden är att deltagande numera är frivilligt.
Mer information om detta kommer inom kort.

Våren närmar sig!

Nedan lite information inför den stundande våren:
Grovsopning av vårt område har skett. Finsopning kommer att göras då snöhögarna är borta och gräsmattorna torkat upp,förhoppningsvis inom ett par veckor.
Det är bra om Du kan sopa ut gruset som ligger efter tomtgränserna i gränderna mot mitten av gränden. Det underlättar kommande finsopning.
– Vi planerar att börja insamling av trädgårdssäckar under V18.
– Samtidigt under V18 planerar vi att sätta på sommarvattnet. O.B.S. kontrollera att utekranen är stängd. 

Föreningens stadgar

Det har varit svårt att hitta samfällighetsföreningens stadgar av den enkla anledningen att de inte funnits publicerade på hemsidan. Nu finns de emellertid tillgängliga på sidan För boende, Dokumentarkiv stadgar. Tillgängliga i PDF-format.

Årsstämman 2018

Samma styrelse, samma avgifter
Föreningens årsstämma genomfördes onsdagen den 21 i enlighet med kallelse och stadgar. Mötet leddes med fast hand av  Lisbeth Stavegren Franzén och trenden med ökat antal deltagare från förra året verkar hålla i sig.  Styrelsens arbete fick många uppskattande omdömen och ansvarsfrihet gavs med applåder.
Valet av styrelse gick enligt valberedningens förslag (se den utsända kallelsen) vilket betyder att dagens sammansättning är densamma som 2017 års.

Oförändrade avgifter
Föreningens ekonomi är god, berättade vår ekonomiansvariga Vera Westling, med ett positivt resultat av 2017 trots ökande energipriser. Det gjorde det möjligt att föreslå en budget som innebär oförändrade avgifter till samfälligheten och garagesamfälligheten. Förslaget antogs av en förnöjd stämma.

Till ekonomin hör ju kostnaderna för hantering av sopor och avfall, och ordförande varnade för att om vi humlevretare inte skärper oss när det gäller sortering och ordning och reda i hanteringen så kan det bli tvunget med dyrare lösningar av avfallshanteringen vilket skulle drabba oss alla.

Spännande utveckling på energiområdet
Inför stämman fanns i kallelsen en redovisning av arbetet med att hitta en bra lösning på problemen med våra åldrande och ineffektiva värmesystem. Stämman antog styrelsens förslag till fortsatt arbete, ett projekt som vi återkommer till.