Ingen sorg, flaggan har hakat upp sig

Flagglinan på områdets flaggstång vid stora lekparken har tvinnat sig och fastnat i samband med att flaggan skulle upp på midsommardagen. Att flaggan när detta skrivs därför hänger på halv stång betyder inte att vi har sorg eller annat elände.

Flaggan kommer snart att vaja där den ska vaja midsommardagen: i stångens topp.

Och alla Hummelvretsbor önskas en riktigt glad midsommar!

Elavbrott 20 juli

Ellevio gör service på elanläggning i värmecentralen måndag den 20 juli mellan kl. 10.00 – 12.00.

Elavbrottet berör förutom värmecentralen även tvättstugan, tvätthallen och garagen på parkeringen vid värmecentralen.
Det innebär att du som har motordriven garageport inte kan öppna den mellan kl. 10.00 – 12.00.
Ta därför ut bilen innan kl. 10.00 om du behöver den.

Staffan Forsberg

Färre stölder i coronatider

Fler stannar hemma, då minskar stölderna.
– För Hummelvretens del ser läget bra ut – endast ett fåtal stölder, dock inte i våra hus, rapporterar Jerry Borg, ansvarig för grannsamverkan mot brott.
Att folk arbetar mera från bostaden samt karantänrekommendationerna har haft en gynnsam inverkan på frekvensen av brottsligheten.
– Men fortsätt att låsa entrédörren för att förhindra otrevliga besök, även när du är hemma, påpekar han.
Generellt för Ekerö dominerar stölder ur bilar, av det kan vi lära att aldrig förvara värdesaker i bilen.
– Har du drabbats av brott, hör av dig så att vi kan varna andra i området och ev. vidta lämpliga åtgärder, hälsar Jerry Borg
Ansvarig Grannsamverkan