Färre stölder i coronatider

Fler stannar hemma, då minskar stölderna.
– För Hummelvretens del ser läget bra ut – endast ett fåtal stölder, dock inte i våra hus, rapporterar Jerry Borg, ansvarig för grannsamverkan mot brott.
Att folk arbetar mera från bostaden samt karantänrekommendationerna har haft en gynnsam inverkan på frekvensen av brottsligheten.
– Men fortsätt att låsa entrédörren för att förhindra otrevliga besök, även när du är hemma, påpekar han.
Generellt för Ekerö dominerar stölder ur bilar, av det kan vi lära att aldrig förvara värdesaker i bilen.
– Har du drabbats av brott, hör av dig så att vi kan varna andra i området och ev. vidta lämpliga åtgärder, hälsar Jerry Borg
Ansvarig Grannsamverkan

Sorteringsberöm

Här på hemsidan och i andra sammanhang har framförts synpunkter på hur vi sköter vår källsortering. Ofta har det varit ris men det kommer rosor också. Vår ordförande Staffan Forsberg berättar att han av en händelse träffade RagnSells personal som tömmer våra kärl och dom framförde då att vår källsortering är den i särklass finaste på Ekerö.

– Det kändes väldigt roligt att få det betyget, säger Staffan, så därför vill jag att Ni alla får del av det. Det är bara att ta till sig berömmet och även i fortsättning sköta den bra.

– Jag vill också ge Mats Glimster, vår egen ordningsman för källsorteringen, ett stort beröm för det arbete han lägger ned, säger Staffan.

Föreningens stadgar

Det har varit svårt att hitta samfällighetsföreningens stadgar av den enkla anledningen att de inte funnits publicerade på hemsidan. Nu finns de emellertid tillgängliga på sidan För boende, Dokumentarkiv stadgar. Tillgängliga i PDF-format.

Inbrott i området

Vi har i dag haft ett inbrott i ett hus i området. Tjuvarna bröt sig in genom entrédörren mitt på ljusa dagen och gick sen in i huset – hur mycket som stulits och förstört är inte klart när detta skrivs. Polis kom relativt omgående till platsen.
Vi vill påminna om att många hus i området har äldre dörrar som inte bjuder så stort motstånd mot brytningar, och då väljer tjuvarna ofta att ta den vägen – det går fortare och åstadkommer mindre buller att bryta upp dörren än att ta sig in via ett fönster.
Låt oss hjälpas åt att vara vaksamma mot misstänkta personer och bilar i området.

polisinspektör Hans Kempe, (010-5630865), som ansvarar för  Grannsamverkan, grannstöd i Ekerö, Bromma , Hässelby-Vällingby säger:

Inbrott i villa sker till 90 % genom att bryta upp altandörr eller krossa/bryta upp fönster.
Stöldbegärlig egendom som stjäls är pass, pengar, smycken, guld/silver och elektronik.
OBS!
Förvara INTE bilnycklar, plånbok i hallen, i jacka eller i handväska. Många familjer har blivit av med familjebilen efter inbrott. Även på natten har personer brutit sig in för att ta familjens bil.
Detta har sedan upptäckts på morgonen när familjen vaknar och bilen är borta.
“Fortsätt att vara noga med vaksamheten i era grannsamverkansföreningar nu under våren!
Glöm inte att sätta timrar m.m. I ett mörklagt hus är ingen hemma om klockan är sen
em/tidig kväll. Titta till varandras bostäder/villor. Larm avskräcker.”

Polisen tipsar också om en brytskena, SECUSTRIP, som kostar omkring 600 kr och som hindrar tjuven att bryta mellan dörr/fönster och karm. Den finns hos de flesta auktoriserade låssmeder.

Kontakt med polisen:
114 14 Icke akuta situationer och för kontakt med personer i ditt närpolisområde
112 Under pågående brott eller i annan akut situation
010-569 902 21 tipstelefon (iakttagelse gällande inbrott)