Inbrott i bilar

Natten mot tisdag den 16 mars gjordes det inbrott i två bilar på norra parkeringen. Mycket tyder på att proffs varit i farten – bland annat delar av instrumenteringen tagits loss.

Tråkigt nog händer det ganska regelbundet, säger ordförande Staffan Forsberg. Vi har tidigare provat med vaktrondering på natten men det ger inget resultat,bara kostnader.

Det bästa skyddet mot sådana här stölder är att alla som har möjlighet ställer in sina bilar i garaget.

 

Varning för spolningserbjudande

Nu är avloppsspolningsfirmorna igång igen, man ringer till fastighetsägare och påstår att avloppen måste spolas.

Påståendena att systemen måste spolas är inte bara en bluff, det kan innebära en viss risk. VVS-systemet under husen tillhör oss alla genom samfälligheten, och sköts och underhålls av styrelsen. Tillträde till systemet beslutas av styrelsen då skador av oaktsamhet eller okunskap kan bli kostsamma. Släpp därför inte in utomstående i systemen under huset.

För VVS- arbeten i den egna fastigheten har samfälligheten rekommenderat hantverkare, se driftorganisation.

Svängrum för snösvängen

Vår effektiva och uppskattade snöröjning behöver så mycket svängrum den kan få. Därför uppmanas alla som kan att ställa sina bilar i respektive garage för att frigöra så mycket yta som möjligt på parkeringarna för bättre åtkomst med plogen.
Och från brevbärare och bud kommer en vädjan till alla att skotta så att de lätt kommer åt att dela ut posten i brevlådan.

Årsstämma i Covidtider

Som vi sett i senaste styrelseprotokollet har ordinarie årsstämma skjutits upp med anledning av att en sådan inte går att genomföra. Med stöd i Tillfälliga regler för bolags- och föreningsstämmor (CU26) skjuts stämman till efter sommaren.
Hummelvretens Samfällighets verksamhetsår är som vanligt kalenderåret – den uppskjutna årsstämma gäller vad som skett 2020 och vad som planeras för 2021.Separat kallelse kommer att skickas ut när det blir tillåtet att genomföra stämman,troligen till hösten.Vi kommer att göra klart årsstämmohandlingarna i februari som vanligt, och har ambitionen att få ut handlingen under februari/mars för att samtliga fastighetsägare skall kunna ta del av den.
  • Eventuella motioner och skrivelser vill vi ha in innan januari månads utgång – se nedan – för att kunna hantera dem inför vårens och sommarens fortsatta arbete.
  • Föreningens ekonomi är god och styrelsen har inte för avsikt att föreslå ändrade avgifter för 2021 – det vill säga månadsavgiften blir 3500 kr per månad för 2021 och 1400 kr per år för garage. Garage och parkeringsavgifter skall vara inbetalda senast den 30 april.
  • Inga av styrelsemedlemmarna har meddelat att de avsäger sig sitt uppdrag och det har inte inkommit några förslag till valnämnden om förändringar i styrelsen, varför arbetet under året fram till årsstämman blir med oförändrad styrelse.
    .
Styrelsen

Motioner till årsstämman

Som vi tidigare informerat om i senaste styrelseprotokollet från styrelsemötet den 9 december önskar styrelsen få in motioner senast den 31 januari, då dessa ska ligga till grund för delar av styrelsearbetet fram till stämman som styrelsen kallar till senare i år.
Motionerna kan lämnas via e-post,formulär hittar du under Kontakt/Styrelse, eller lägg i brevlådan utanför kontoret i värmecentralen.

Styrelsen

Nyårsafton på torget

Nyårsafton på torget 2020. Närmare hundra personer anslöt till tolvslaget och stämningen var hög. Alla verkade tycka att idén med samlingen var jättebra och många uttryckte en förhoppning om att detta ska bli en tradition. Vi får väl se… God fortsättning önskar styrelsen alla Hummelvretsbor!