Värmecentralen

I morgon tisdag den 25 maj börjar vi att reparera läckaget på värmerören. Vi börjar under Bollgränd 26.
Förhoppningsvis är det bara en läcka,vi får se imorgon.
Vi kommer att från imorgon bitti stänga av värmen ut till fastigheterna. Vädret ska bli varmt så jag tror inte att någon kommer att märka det. Planen är att vi sätter på den på kvällen igen.
Varmvattnet berörs inte.
Staffan Forsberg, ordf

Juntras Grönt återkommer

Juntras Grönt återkommer till Hummelvretens torg med mer blommor och plantor lördagen den 23 maj kl 12-14. Detta för att mycket sålde slut innan vi handlat färdigt. Under några onsdagar i sommar kommer hon även ställa upp sitt bord och sälja grönsaker här. Så får vi tillgång till pinfärska, närodlade, ekologiska grönsaker denna sommar. Tider och datum kommer.

Färre stölder i coronatider

Fler stannar hemma, då minskar stölderna.
– För Hummelvretens del ser läget bra ut – endast ett fåtal stölder, dock inte i våra hus, rapporterar Jerry Borg, ansvarig för grannsamverkan mot brott.
Att folk arbetar mera från bostaden samt karantänrekommendationerna har haft en gynnsam inverkan på frekvensen av brottsligheten.
– Men fortsätt att låsa entrédörren för att förhindra otrevliga besök, även när du är hemma, påpekar han.
Generellt för Ekerö dominerar stölder ur bilar, av det kan vi lära att aldrig förvara värdesaker i bilen.
– Har du drabbats av brott, hör av dig så att vi kan varna andra i området och ev. vidta lämpliga åtgärder, hälsar Jerry Borg
Ansvarig Grannsamverkan

Blommor och grönt på torget

Juntras Grönt säljer blommor och plantor på torget lördagen den 16 maj

Juntras Grönt lider av svår tidsbrist, Kek Viberg som driver Juntras har inga av sina vanliga medhjälpare på plats p g a Coronaepidemin. Av det skälet behöver hon planera om försäljningen av sina blommor och plantor till Hummelvreten. Den tidigare planen: att vi kunde beställa och få leverans i kassar tar dessvärre för lång tid. Istället kommer hon hit och ställer upp bord med det vi brukar köpa på torget lördagen den 16 kl 12-15. Både kontant och swish fungerar.

Självklart ser vi till att avstånden hålls och att inga köer uppstår. Hon hälsar att hon kommer att ta med sig så att det räcker hela tiden kl 12-15 och hälsar gamla och nya kunder varmt välkomna.