Värmekulverten lagad

Läckan i våra värmerör är nu kontrollerad under en längre tid och värmesystemet är tätt.
Det innebär att vi på måndag den 6 juli asfalterar grävningen mellan värmecentralen och Bollgränd 26.

Trevlig sommar
Staffan Forsberg
Ordförande