Färre stölder i coronatider

Fler stannar hemma, då minskar stölderna.
– För Hummelvretens del ser läget bra ut – endast ett fåtal stölder, dock inte i våra hus, rapporterar Jerry Borg, ansvarig för grannsamverkan mot brott.
Att folk arbetar mera från bostaden samt karantänrekommendationerna har haft en gynnsam inverkan på frekvensen av brottsligheten.
– Men fortsätt att låsa entrédörren för att förhindra otrevliga besök, även när du är hemma, påpekar han.
Generellt för Ekerö dominerar stölder ur bilar, av det kan vi lära att aldrig förvara värdesaker i bilen.
– Har du drabbats av brott, hör av dig så att vi kan varna andra i området och ev. vidta lämpliga åtgärder, hälsar Jerry Borg
Ansvarig Grannsamverkan