Om fiber i Hummelvreten

Styrelsen blivit ihärdigt kontaktad av ett företag som vill ha samfällighetens hjälp att marknadsföra installation av fiber i vårt område. Vi har avböjt att medverka med hänvisning till att alla hushåll i vårt område redan har snabbt och obegränsat bredband och att detta ingår i samfällighetsavgiften. Trots detta avser bolaget att kontakta husägarna och vi vill därför informera om att en fiberinstallation kostar många tusen kronor, den dubblerar något som redan finns i alla hus och därför inte är en investering som höjer värdet på fastigheten.