Arbeten på parkeringen vid värmecentralen

Kallvattenledningen som går igenom Humlegränd och förser Hummelvreten övre och mellan samt värmecentralen med vatten och vidare till Målvägen måste stängas av och separeras från Hummelvreten.
Garagelängan till höger om infarten blir då oåtkomlig och stängs av 2 dagar. Avstängning kommer att ske tisdag den 1 oktober t.o.m. den 2 oktober. Tänk på att parkera bilen på parkeringen om du tänker använda den någon av dagarna.
Den 2 oktober stängs även vattnet av mellan kl. 10.00 -12.00 när vattenledningen ska kopplas om.
Berörda garageägare informeras även via lapp i brevlådan.
Arbetet utförs av Roslagsvatten och är en del av arbetena kring Ekerövallen.

Staffan Forsberg

Ordförande

Bluff om avloppsrensning

Den senaste tiden har företag ringt till boende i Hummelvreten och erbjudit rensning av avlopp från fastigheten till “allmänna avloppet”. Det skulle kosta i storleksordningen 4 – 5000 kronor. Försäljaren påstår att man ska rensa fastighetens avlopp med jämna tidsmellanrum.

Erbjudandet är inte bara en bluff, det kan innebära en viss risk. VVS-systemet under husen tillhör oss alla genom samfälligheten, och sköts och underhålls av styrelsen. Tillträde till systemet beslutas av styrelsen då skador av oaktsamhet eller okunskap kan bli kostsamma. Släpp därför inte in utomstående i systemen under huset.

För VVS- arbeten i den egna fastigheten har samfälligheten rekommenderat hantverkare, se driftorganisation.

Vi tipsar för övrigt om den skylt om oönskad dörrförsäljning här

 

Lindallén får sommarskötsel

Som vi tidigare berättat är vår fina lindallé i stort behov av gödsel,näring och vatten.

Vi har fått ett förslag på åtgärdsprogram från vår trädgårdsentreprenör Hillbillies, som vi skickat till SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) för att få deras synpunkter på. Svar har inkommit och vi har utifrån det förslag vi fått samt SLU´s synpunkter beslutat att som steg ett toppdressa hela gräsytan med gödsel från Wiggeby gård.

Vi kommer också att gräva bort gräset kring två av de värst drabbade lindarna och komplettera med extra gödsel.

Därefter är det mycket viktigt att vi vattnar ordentligt, ett bevattnings schema är upprättat och ansvaras av Anna – Lena Falleus, vår planteringsansvarige i styrelsen.

Trevlig sommar

Staffan Forsberg, ordf.

Sorteringsberöm

Här på hemsidan och i andra sammanhang har framförts synpunkter på hur vi sköter vår källsortering. Ofta har det varit ris men det kommer rosor också. Vår ordförande Staffan Forsberg berättar att han av en händelse träffade RagnSells personal som tömmer våra kärl och dom framförde då att vår källsortering är den i särklass finaste på Ekerö.

– Det kändes väldigt roligt att få det betyget, säger Staffan, så därför vill jag att Ni alla får del av det. Det är bara att ta till sig berömmet och även i fortsättning sköta den bra.

– Jag vill också ge Mats Glimster, vår egen ordningsman för källsorteringen, ett stort beröm för det arbete han lägger ned, säger Staffan.

Nu stängs Målvägen

MålvägenDet grävs intensivt kring gamla Ekerövallen som vi alla märker. Med begränsad framkomlighet och tillkommande elavbrott vid påkörda elskåp osv. Nu flyttas en del av grävandet från Hummelvretsvägen till Målvägen som leder till Gröna Lund. Målvägen stängs nu av för trafik. Entreprenören Sorex har lämnat följande information om det fortsatta arbetet (som pdf-fil här)

Kallvatten

Måndag den 24 juni kommer Roslagsvatten att koppla om kallvattnet till de 2 villorna längs Hummelvretsvägen.
De får idag sitt kallvatten från vår ledning som går i Torggränd. Det finns en avstängning i Torggränd som förhoppningsvis fungerar och då märker vi ingenting. Om inte så kan det bli ett kort stopp på kallvattnet vid 10.00 och max 1 timme.

Trevlig midsommar,
Staffan Forsberg, ordf