Sand mot halkan

Som ni säkert har märkt har vår väghållare lyckats väl med att röja snö och sanda i området. Men var försiktiga! det är omöjligt att undvika att det blir ställen där det är livsfarligt halkigt. Och så har vi våra egna infarter och vägar som vi själva måste halkbekämpa. Till det kan man som vanligt hämta sand vid sandfickan intill traktorgaraget vid norra parkeringen.

Stölder i området

Vi har haft påhälsning av bränsletjuvar på östra parkeringen som slangat bränsle från ett antal bilar.
Efter branden på norra parkeringen i november står i princip bara 1- 2 bilar ute vilket försvårar åverkan,stölder etc.
Det är en bra åtgärd att ställa in sin bil i garaget.
Vi lever tyvärr i ett samhälle där det är tvunget att skydda sina ägodelar så gott det går.
Jag fick idag (1 februari) information från radhusområdet vid kommunalhuset att det varit inbrott där.
Staffan, ordförande

Nej se det snöar!

Men Magnus Wingårdh på Wingårdh Entreprenad tar hand om nederbörden.

Företaget ansvarar för snöröjningen i Hummelvreten och meddelar att man nu prioriterar att ”öppna upp” i områdena för framkomligheten. Kompletteringsplogning samt halkbekämpning görs successivt vart efter. Det är nu mycket snö i området, det är trångt, och det behöver breddas och tömmas på snö dels från tidigare snöfall och den nya snön som kommit.
– Vi påbörjar en breddning och utlastning av snön så snart vi är klara med plogningen, säger Magnus.

Vattenläckage och avstängningar

vattenläcka

Läckan flödar över på Humlegränd

I morse (torsdag) upptäcktes ett läckage i vattenledningen till vårt område. Läckan verkar finnas under Humlegränd intill lilla lekparken. Reparationsarbete pågår, och under tiden har allt varmvatten i området avstängts. Kallvattentillförseln är stängd till husen norr om Humlegränd. Det betyder också att allt vatten till tvättstugan är avstängt och att tvättstugan därför inte kan användas. Det är alltför tidigt för att kunna bedöma hur lång tid reparationerna kan ta och hur länge avstängningarna gäller. Det kan säkert ta hela dagen – kanske längre. Vi återkommer med information så snart det finns säkrare uppgifter. Vid längre avstängning får tappställe för vatten ordnas.

Årsmötet 13 mars

Förslag till stämman senast januari!

Snart går vi in i ett nytt verksamhetsår för Hummelvretens Samfällighetsförening. Det inleds med årsstämma onsdag den 13 mars 2019 kl. 19.00  i Träkvista skolas matsal.
Under mötet behandlas sedvanliga punkter på dagordningen.  Mer information kommer i kallelsen som delas ut i slutet av februari.
Boende som har egna förslag och synpunkter som han eller hon vill att stämman ska ta upp måste ha lämnat dessa till styrelsen innan januari månads utgång. Det går bra att lämna per e-post eller på papper i brevlådan vid värmecentralen.

Glöm inte att förse valberedningens sammankallande Jan Norman med förslag på styrelsemedlemmar och styrelsesuppleant.

Årsstämman är det Forum där du som fastighetsägare kan göra din stämma hörd.

Styrelsen