Vår nya styrelse

Här kommer en bild på vår nya styrelse. Ledamöternas funktioner är följande: Ordförande Staffan Forsberg, vice ordförande Lena Holst, ekonomiansvarig Vera Westling, sekreterare Lisbeth Stavegren Franzén, ledamot och ansvarig för yttre underhåll Mats Glimster och suppleant med ansvar för planteringar mm Anna-Lena Faléus.

Fr v, stående: Mats Glimster, Lena Holst, Staffan Forsberg, Inga-Lisa Östman (sammankallande valnämnden), sittande: Vera Westling, Lisbeth Stavegren Franzén, Anna-Lena Faléus.

Sand mot halkan

Som ni säkert har märkt har vår väghållare lyckats väl med att röja snö och sanda i området. Men var försiktiga! det är omöjligt att undvika att det blir ställen där det är livsfarligt halkigt. Och så har vi våra egna infarter och vägar som vi själva måste halkbekämpa. Till det kan man som vanligt hämta sand vid sandfickan intill traktorgaraget vid norra parkeringen.

Stölder i området

Vi har haft påhälsning av bränsletjuvar på östra parkeringen som slangat bränsle från ett antal bilar.
Efter branden på norra parkeringen i november står i princip bara 1- 2 bilar ute vilket försvårar åverkan,stölder etc.
Det är en bra åtgärd att ställa in sin bil i garaget.
Vi lever tyvärr i ett samhälle där det är tvunget att skydda sina ägodelar så gott det går.
Jag fick idag (1 februari) information från radhusområdet vid kommunalhuset att det varit inbrott där.
Staffan, ordförande

Nej se det snöar!

Men Magnus Wingårdh på Wingårdh Entreprenad tar hand om nederbörden.

Företaget ansvarar för snöröjningen i Hummelvreten och meddelar att man nu prioriterar att ”öppna upp” i områdena för framkomligheten. Kompletteringsplogning samt halkbekämpning görs successivt vart efter. Det är nu mycket snö i området, det är trångt, och det behöver breddas och tömmas på snö dels från tidigare snöfall och den nya snön som kommit.
– Vi påbörjar en breddning och utlastning av snön så snart vi är klara med plogningen, säger Magnus.