Hummelvreten och dataskyddsförordningen

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt.
All behandling av personuppgifter inom Hummelvretens Samfällighet sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från den 25 maj 2018 den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) och som på svenska kallas Dataskyddsförordningen.
För att kunna bedriva lagstadgad verksamhet och förvalta Hummelvretens Samfällighet upprätthåller samfälligheten ett medlemsregister med kontaktuppgifter till samfällighetens medlemmar.
I verksamheten användes uppgifterna för kontroll av månadsavgiften, informationsutskick, protokollsutskick samt vid fastställande av röstlängd och debiteringslängd. Vi använder oss också av SMS för att få ut snabb information till medlemmarna gällande t.ex. vattenavstängningar, elavbrott m.m.
All epost som skickas till medlemmar skickas som hemlig kopia så att adresser ej är synliga.

Styrelsen i Hummelvretens Samfällighet är den enda som har tillgång till och kan se alla register.
Hummelvretens Samfällighet sparar dina uppgifter så länge du är medlem i samfälligheten.
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begär tillgång till och rättelse av uppgifterna.
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Städdag med loppis

loppis på torget

Intresset var stort, liksom utbudet. Det vackra vädret ökade köplusten.

Den nya städdagsorganisationen togs emot med allmänt gillande. Numera städas alltså de gemensamma ytorna av anlitade entreprenörer, man får själv städa den egna tomten och det egna garaget. Vädret var perfekt och loppmarknaden drog verkligen mycket folk – både köpare och säljare.

-Möjligen var det fler som ville sälja än det var köpare, säger Lena Holst, som ingår i arrangörsgruppen. -Det var en mycket lyckad dag!

hamburgerservering

Hamburgarna gick åt i flygande fläng

Ny grändombudsorganisation

 

Färre grändombud, mer struktur i arbetet och tätare kontakt med styrelsen kännetecknar den nya organisationen. Hummelvreten är nu indelat i sex områden med varsitt grändombud.

  • Ylva Lilliesköld har hand om Bandygränd 2-12 och 1-9, Bollgränd 2-10 och 1-9, Hummelvretsvägen 2-10.
  • Liisa Ödén Vento har Löpargränd 1-11 och 2-12, Kastargränd 1-11 och 2-14, Hoppargränd 1-13.
  • Sören Jansson har Kastargränd 13-35 och 16-26, Hoppargränd 15-25
  • Hans van Halteren har Tennisgränd 1-17 och 2-24
  • Anitha Mild har Bollgränd 22-30, Bandygränd 21-29 och 24-32, Skridskogränd 1-9 och 2-8
  • Inga-Lisa Östman har Hummelvretsvägen 12-18, Bollgränd 11-17 och 12-20, Bandygränd 11-19 och 14-22.

Tanken är att de sex nya grändombuden ska vara länken mellan alla som bor i Hummelvreten och styrelsen. De kommer att de närmaste dagarna lägga en lapp i din låda med information om den frivilliga städdagen den 19 maj och även be dig att lämna dina aktuella kontaktuppgifter.

Frivillig städdag och loppis 19 maj

Kl 12-16 den 19 maj har Hummelvretens vårloppis premiär. Den är öppen för alla som har något att sälja och givetvis också för alla som vill köpa eller bara titta. Ta med ett bord och duka upp det du inte behöver längre. Fritt för hummelvretsbor. Även de som inte bor i Hummelvreten kan sätta upp ett bord. De betalar då 50 kr/bord. Dessutom kommer Juntras Grönt att sälja blommor och plantor. Rekommenderas varmt till alla som vill pryda sina gårdar eller skörda sina egna kryddväxter. Juntras blommor och kryddor håller hög kvalitet, de håller hela sommaren.

Grillkorv och hamburgare/halloumiburgare finns att köpa till självkostnadspris. 10 kr för korven och 20 kr för burgarna. Drycker finns också. Bjud gärna in släkt och vänner.

Vintern sopas bort

Under kommande vecka, vecka 16, (tidigare felaktigt angivet vecka 15) kommer det sista av vinterns grus att sopas upp. Det kan vara lämpligt att sopa ut gruset i grändernas kanter ut på asfalten så att sopmaskinen kan ta upp det.
Ett tips är också att sopa ur garagen så att sopmaskinen kommer åt gruset vid slutsopningen.
Den som hellre sopar garagen i grupp kan göra det som vanligt den 19 maj. Då blir det nämligen städdag med allt som hör till en sådan. Loppis och grillning på torget. Skillnaden är att deltagande numera är frivilligt.
Mer information om detta kommer inom kort.

Våren närmar sig!

Nedan lite information inför den stundande våren:
Grovsopning av vårt område har skett. Finsopning kommer att göras då snöhögarna är borta och gräsmattorna torkat upp,förhoppningsvis inom ett par veckor.
Det är bra om Du kan sopa ut gruset som ligger efter tomtgränserna i gränderna mot mitten av gränden. Det underlättar kommande finsopning.
– Vi planerar att börja insamling av trädgårdssäckar under V18.
– Samtidigt under V18 planerar vi att sätta på sommarvattnet. O.B.S. kontrollera att utekranen är stängd.