Årsstämma i Covidtider

Som vi sett i senaste styrelseprotokollet har ordinarie årsstämma skjutits upp med anledning av att en sådan inte går att genomföra. Med stöd i Tillfälliga regler för bolags- och föreningsstämmor (CU26) skjuts stämman till efter sommaren.
Hummelvretens Samfällighets verksamhetsår är som vanligt kalenderåret – den uppskjutna årsstämma gäller vad som skett 2020 och vad som planeras för 2021.Separat kallelse kommer att skickas ut när det blir tillåtet att genomföra stämman,troligen till hösten.Vi kommer att göra klart årsstämmohandlingarna i februari som vanligt, och har ambitionen att få ut handlingen under februari/mars för att samtliga fastighetsägare skall kunna ta del av den.
  • Eventuella motioner och skrivelser vill vi ha in innan januari månads utgång – se nedan – för att kunna hantera dem inför vårens och sommarens fortsatta arbete.
  • Föreningens ekonomi är god och styrelsen har inte för avsikt att föreslå ändrade avgifter för 2021 – det vill säga månadsavgiften blir 3500 kr per månad för 2021 och 1400 kr per år för garage. Garage och parkeringsavgifter skall vara inbetalda senast den 30 april.
  • Inga av styrelsemedlemmarna har meddelat att de avsäger sig sitt uppdrag och det har inte inkommit några förslag till valnämnden om förändringar i styrelsen, varför arbetet under året fram till årsstämman blir med oförändrad styrelse.
    .
Styrelsen

Motioner till årsstämman

Som vi tidigare informerat om i senaste styrelseprotokollet från styrelsemötet den 9 december önskar styrelsen få in motioner senast den 31 januari, då dessa ska ligga till grund för delar av styrelsearbetet fram till stämman som styrelsen kallar till senare i år.
Motionerna kan lämnas via e-post,formulär hittar du under Kontakt/Styrelse, eller lägg i brevlådan utanför kontoret i värmecentralen.

Styrelsen

Nyårsafton på torget

Nyårsafton på torget 2020. Närmare hundra personer anslöt till tolvslaget och stämningen var hög. Alla verkade tycka att idén med samlingen var jättebra och många uttryckte en förhoppning om att detta ska bli en tradition. Vi får väl se… God fortsättning önskar styrelsen alla Hummelvretsbor!

Gott Nytt År

Låt oss hoppas att nyårsnattens smällande i år blir minst lika lugnt som förra året. De som ändå vill hälsa det nya året med salut är väl snälla och inte smälla i gränderna eller på gården – det finns ju fria ytor utanför området att använda.
Väl mött nästa år!

Hummelvretens bibliotek

Inget att läsa för att fördriva coronatiden med och tveksam inför att vistas med folk på bibliotek och bokhandel?

biblioteket vid tvättstugan

Hummelvreten har ju ett eget litet bibliotek i PC-byggnaden vid tvättstugans bokningstavla. Här kan man lämna böcker man själv läst ut och låna bland det mycket varierande utbud som finns. Man kan finna nya och äldre bästsäljare såväl som lite mer udda litteratur. Böcker som hummelvretsborna köpt och läst och nu kan sprida glädje till nästa läsare.